Indien u een klacht heeft over één van de diensten en/of medewerkers van Alektum Group dan kunt u dit op vier manieren aan ons kenbaar maken, namelijk:

  1. Schriftelijk: U stuurt uw klacht naar: Alektum B.V., Postbus 20723, 1001 NS Amsterdam;
  2. Per email: U stuurt uw klacht naar compliance@alektumgroup.nl, onder vermelding van Klacht;
  3. Via de contactpagina onder deze pagina, onder vermelding van Klacht;
  4. Via onze MyPages website.

Om onnodige vertraging in de afhandeltijd te voorkomen, benadrukken wij het belang van een duidelijke vermelding van:

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer);
  • Het dossiernummer (als de klacht betrekking heeft op een dossier bij ons);
  • De reden van uw klacht, waarop heeft de klacht betrekking?
  • Wanneer is de klacht ontstaan en op welke manier (brief, telefoon, e-mail)?

Indien u uw klacht via email of via de website aan ons verstuurd heeft, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. In geval van een schriftelijke klacht, per post, ontvangt u op verzoek een ontvangstbevestiging.

Alektum Group streeft ernaar om uw klacht binnen 10 werkdagen te beantwoorden. In de periode tussen ontvangst van uw klacht en de beantwoording hiervan zullen wij ons incassoproces pauzeren.

Wij zullen u kenbaar maken wanneer uw klacht door ons wel of niet ontvankelijk is verklaard. Wij zullen na beantwoording van uw klacht het incasso proces staken dan wel voortzetten.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht die bovenstaande procedure doorlopen heeft? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht, voorzien van een motivatie waarom u zicht niet kunt verenigen met de afhandeling van de klacht, schriftelijk in te dienen bij de directie van Alektum B.V., via Alektum B.V., Postbus 20723, 1001 NS Amsterdam, onder vermelding van ‘directieklacht’. Na ontvangst van uw directieklacht zal nader onderzoek plaatsvinden en zal alsnog een passende oplossing gezocht worden. Let op! Directieklachten worden alleen in behandeling genomen indien het reguliere klachtenproces, zoals hierboven omschreven, is gevolgd.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw (directie) klacht door Alektum Group, meldt dan uw klacht na ontvangst van de schriftelijke reactie bij  het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Informeert u eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van de NVI, verwijzen wij u naar de website van de NVI.

Persoonsgegevens

Door het indienen van een klacht bij ons gaat u ermee akkoord dat Alektum Group de persoonsgegevens gebruikt die u met het formulier hebt ingediend. Het gaat hierbij om de gegevens die betrekking hebben op het dossier. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan de betrokken schuldeisers en overheidsinstanties en kunnen aan onze lopende dossiers worden toegevoegd. U hebt het recht om één keer per jaar na een schriftelijk verzoek daartoe een overzicht te ontvangen van uw persoonsgegevens die door ons worden behandeld. Als u onjuiste informatie aantreft, kunt u contact met ons opnemen om deze te laten corrigeren. Alektum Group is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.