Onze vergunning

Alektum B.V. beschikt sinds 1 november 2017 over de vergunningen voor het bemiddelen in (2:80) en het aanbieden van krediet (2:60). De AFM verstrekt deze vergunningen na uitvoerige toetsing op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering. De toekenning aan Alektum Group bevestigd dat wij bij het uitvoeren van werkzaamheden voor financiële dienstverleners voldoen aan de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en onderliggende regelgeving.

Onder bemiddelen wordt mede verstaan alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder. Onder het aanbieden van krediet wordt mede verstaan of het in de uitoefening van een beroep of bedrijf beheren of uitvoeren van een overeenkomst met een consument inzake een financieel product dat geen financieel instrument is.

Een vergunning van de AFM houdt in dat een onderneming doorlopend aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen. Het hebben van een vergunning van de AFM betekent niet dat het de kredietaanbieder of de kopende partij van hun plicht ontslaat om duidelijke afspraken te maken over de werkzaamheden en om deze werkzaamheden te controleren.