2023-06-16

Alektum B.V. heeft het keurmerk “Sociaal Verantwoord Incasseren” behaald

Verheugd zijn wij om te mogen melden dat Alektum B.V. door het SVI is getoetst en een positieve beoordeling heeft gekregen, met als resultaat dat het Keurmerk SVI is toegekend en mag worden gevoerd.

Steeds meer huishoudens in Nederland zijn financieel kwetsbaar of zelf officieel ongezond. In 2022 ging het in totaal om 6 op de 10 huishoudens die moeilijk of zelfs helemaal niet konden rondkomen. De oplopende inflatie en het niet kunnen opbouwen van een financiële buffer maakt dat maandelijkse lasten na verloop van tijd in achterstand geraken.

Het niet in staat zijn om rekeningen te betalen kan leiden tot (hoog oplopende) schulden, stress of zelfs ernstige sociale problemen. Veel personen komen in de schuldsanering terecht, waar uiteindelijk de maatschappij voor op dient te draaien en dus ongezond is voor de economie.

De schulden problematiek is al enige jaren een hot topic, vooral incassobureaus en gerechtsdeurwaarders worden veelal gezien als veroorzakers van nog meer leed en overlast. Oorspronkelijke rekeningen worden namelijk verhoogd met (incasso/wettelijke) kosten, waardoor schulden verder oplopen.

Vanuit Alektum zien wij een maatschappelijk belang om een bijdrage te leveren aan het minimaliseren van de schuldenproblematiek en rekening te houden met de belangen en behoeften van debiteuren. Dit doen wij door te streven naar duurzame en haalbare oplossingen (o.a. betalingsregeling, doorverwijzing naar coaching en/of minnelijke Schuldhulp instanties, etc.) en deze in een vroegtijdig stadium aan te bieden aan onze debiteuren. Het proces binnen Alektum is ook gericht op een vriendelijke, persoonlijke en respectvolle benadering van debiteuren en bovenal, het voorkomen van kostenverhogende gerechtelijke procedures.

Om daadwerkelijk te tonen dat Alektum een betrouwbare en sociale incassopartner is, hebben wij ons laten toetsen door verschillende onafhankelijke organisaties. Naast het keurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Incasso ondernemingen (NVI) heeft Alektum B.V. nu ook een aanvraag gedaan voor het Keurmerk “Sociaal Verantwoord Incasseren”, (SVI) welke in 2016 in het leven is geroepen voor alle organisaties die incassoactiviteiten uitvoeren. Het Keurmerk stelt kaders voor incassopartijen en geeft opdrachtgevers daarmee de mogelijkheid eenvoudig te kiezen voor een incassopartner die betrouwbaar en sociaal betrokken is. Het keurmerk garandeert dat de incasseerder er alles aan zal doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral ook onnodige kosten te voorkomen.

“We zijn erg blij met de toekenning van het Keurmerk. Deze erkenning is een bewijs van onze niet aflatende inzet voor ethische praktijken en onze toewijding om de behoeften van debiteuren op de voorgrond te plaatsen. Wij geloven in een meer empathische en verantwoordelijke benadering van incasso en dit keurmerk versterkt onze positie als een betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde partner,” zegt Ron Muller, Senior Director Operations bij Alektum Nederland.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in alle markten

Houders van het SVI Keurmerk kenmerken zich door hun sterke betrokkenheid bij ontwikkelingen in de maatschappij. Zij laten niet alleen in woorden, maar ook in daden zien dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als incassodienstverlener willen en kunnen nemen – zowel richting de debiteur als de crediteur.

“Verantwoord incasseren is onderdeel van alles wat we doen, niet alleen in Nederland maar in al onze markten. We hebben de afgelopen 30 jaar grondig gewerkt aan een eerlijke en ethische behandeling van debiteuren – zodat we mensen kunnen helpen een leven te leiden dat ze zich kunnen veroorloven, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze klanten betaald krijgen,” zegt Mats Augurell, CEO van Alektum Group.