2020-06-04

Alektum Group voldoet wederom aan criteria Incassokeurmerk

Alektum Group is blij om weer te mogen verkondigen dat we in Nederland, voor het toepassingsgebied ‘incassoactiviteiten’, wederom (sinds 2012) voldoen aan alle normen van het Incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Ons kwaliteitscertificaat is verlengd tot 15 december 2021. Naast het certificaat voor het bedrijf, dienen ook alle medewerkers die bij ons contact hebben met schuldeisers en schuldenaren een NVI basiscertificaat te behalen. Ook hiervan kunnen wij met trots roepen dat al onze medewerkers dit papiertje op zak hebben.

Ons NVI Lidmaatschap

De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteit)eisen voldoen. Deze eisen betreffen:

  • De organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachten- procedure;
  • Een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; naleving van een gedragscode voor debiteurenbezoekers; maximaal door te rekenen kosten (WIK);
  • De relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden;
  • Bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een Stichting Derdengelden.

Voor Opdrachtgevers

Voor onze (toekomstige) opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat ze hun incassoactiviteiten uitbesteden aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.

De ontwikkeling van het Keurmerk heeft een belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het Keurmerk biedt daarvoor de beste waarborging. Een incasso-onderneming die het Incasso Keurmerk voert, moet aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie. Het Keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

Alektum Group, We handle your business. With care.