2020-09-28

Waar moet u aan denken bij het kiezen van een incassobureau?

Soms kan het lastiger en ingewikkelder lijken dan nodig is om antwoord te krijgen op vragen over waar je aan moet denken als je gaat samenwerken met een incassobureau. In dit artikel gaan we in op een paar vragen die we vaak krijgen.

Hoe moet je omgaan met klanten die niet betalen?

Hebt u klanten die niet betalen of die te laat betalen? Dan bent u absoluut niet de enige. U kunt na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning sturen, maar veel mensen doen dat liever niet om de relatie met de klant niet in gevaar te brengen. En dat is best begrijpelijk, omdat je als bedrijf afhankelijk bent van je klanten. Wat mensen in die situaties vaak vergeten is dat ze, door een goed incassobureau in te schakelen, ook meer kans hebben op een snellere betaling. Met een incassobureau als tussenschakel zullen klanten de facturen van uw bedrijf voorrang geven, wat op termijn een verbeterde klantrelatie zal opleveren.

Daarom is het extra belangrijk om een incassobureau te kiezen waar de relatie met de klant voorop staat. Bij Alektum Group kiezen we ervoor om altijd oog te hebben voor de persoon achter de schuld en om de juiste voorwaarden te creëren voor een zo pijnloos mogelijk traject naar een leven zonder schulden. We doen dat door een voortdurende dialoog met de debiteuren en met individuele maatwerkoplossingen. Een aanmaning betekent niet dat uw klant meteen bij gegevensbanken of bij overheidsinstanties wordt geregistreerd als iemand met betalingsproblemen.

Waarom moeten we een aanmaning sturen?

Uit een onderzoek van de Zweedse overheid blijkt dat tegenwoordig bijna een op de vijf facturen meer dan een week te laat wordt betaald. Hoe langer een factuur onbetaald blijft, des te groter ook het gevaar dat er helemaal niet wordt betaald. Dat kan de liquiditeit verslechteren en kan het voor u ook lastig maken om uw facturen te betalen.

Kunnen we de aanmaning ook zelf sturen?

U kunt het incassobeheer natuurlijk ook zelf doen. Dat brengt echter wel veel administratie met zich mee terwijl u er ook voor moet zorgen dat u in alle fasen van de procedure de wetgeving op dat gebied goed naleeft. Het inschakelen van een externe partij voor uw aanmaningen brengt diverse voordelen met zich mee. Uw incassobeheer is in goede handen bij een bedrijf dat zich daar inmiddels al bijna 30 jaar mee bezighoudt. Zo zorgt u ervoor dat de regels worden nageleefd terwijl u ook de administratieve rompslomp vermindert. Bovendien beschikken we over oplossingen waarmee we telkens weer de aanpak kunnen aanpassen aan de individuele situatie. Zo komen we tot een optimale oplossing voor die persoon.

Wat moet ik doen als de klant in het buitenland zit?

U hoeft alleen maar contact met ons op te nemen. Wij regelen de zaak dan verder, waarbij we betaling vorderen in lijn met de wet- en regelgeving voor het land waar de klant zich bevindt. Wij zijn actief in 16 Europese landen om de procedure goed te laten verlopen, waar uw klant zich ook bevindt.