Incasso Keurmerk

Zekerheid voor zowel schuldeiser als debiteur!

Alektum is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso en zijn allen Incasso keurmerk gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van ons incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd.

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI) houdt in dat er zorgvuldig en correct wordt gewerkt, waarbij de debiteur op fatsoenlijke wijze wordt benaderd. MVI impliceert dat alles in het werk wordt gesteld om minnelijk te kunnen incasseren. Pas als dat echt niet lukt, wordt de (veel duurdere) gerechtelijke procedure ingezet. Aangezien de NVI-leden uitsluitend belang hebben bij een geslaagd minnelijk traject en geen enkel belang bij een gerechtelijke procedure, kunnen opdrachtgevers verzekerd zijn van een maximale inspanning van het incassobureau in het minnelijk traject.

NVI leden incasseren als minnelijke incassospecialisten sneller, beter en succesvoller. Zij ontzorgen opdrachtgevers met een steeds completer dienstenpakket, waarbij respect voor de klantrelatie vanzelfsprekend is.

Bezoek de website van de NVI en of het Incasso keurmerk voor meer informatie.

www.incasso-keurmerk.nl & www.nvio.nl

Geldigheid huidige certificaat: 15 december 2025