Holland Fintech omarmt de toekomst van digitalisering en financiële innovatie. Het is bedoeld om iedereen in staat te stellen gebruik te maken van de financiële oplossingen die beschikbaar zijn of zullen worden op het platform om economische empowerment en financiële omvatting wereldwijd te verbeteren.

Door de grote diversiteit in het internationale ledenbestand van Holland Fintech, kan Alektum Group makkelijk in contact treden met verschillende disciplines binnen onze eigen markt maar ook daarbuiten zoals investeerders en technologische ontwikkelaars. Graag profileert Alektum Group zich binnen dit netwerk als betrokken en innovatieve speler.      

Alektum Group sluit zich aan bij een mooi rijtje leden: https://hollandfintech.com/our-network/our-members/.

Ga naar https://hollandfintech.com/insights/ voor nieuws, meningen, onderzoek naar Fintech-ontwikkelingen.